Over Flor

Flor Verhey is pianodocent sinds 1994. Zij studeerde piano klassiek aan het Utrechts Conservatorium bij Herman Uhlhorn en studeerde af bij Sumiko Nagaoka. Sindsdien heeft zij een lespraktijk in Nieuwegein.

Tegelijkertijd richtte zij met collega’s BUzziNG op: landelijke pianodagen voor amateurs rond bijzondere thema’s uit de muziekgeschiedenis. Bijvoorbeeld: Passie en poëzie (over Clara en Robert Schumann), Op vleugels van Bach naar Chopin (over fortepiano’s), Satie en de Groupe des Six, Dans en de Piano, Piano in de Polder, Bohemian Rhapsody (over Tsjechische pianomuziek). Zij werkte samen met collega’s Hetty Floors, Aletta Sebus en Anke van der Vinne en Willy Muller. Flor was voorzitter. Na 15 verschillende pianodagen in 24 jaar zijn begin 2018 de activiteiten van BUzziNG gestaakt. Zie www.buzzingpianodagen.nl.

Flor is lid van EPTA Nederland, de vakvereniging van en voor professionele pianisten en pianodocenten. Zij maakte jarenlang deel uit van het bestuur (2007-2016), vanaf 2012 als vice-voorzitter. Zie www.eptanederland.nl.

Van 2019 tot 2021 was Flor lid van het bestuur van Pianofest: een landelijk festival voor pianoamateurs in Amsterdam.

Samen met saxofonist Ruud Raike vormde Flor enige jaren een duo, waarmee zij optrad op kleine podia in Nederland en een paar opnamen maakte voor de Concertzender. Ook begeleidde zij regelmatig koren. In 2001 nam zij deel aan het buurtproject ‘Keten met Kunst’, waarbij buurtgenoten, collega’s en leerlingen elkaar afwisselden aan de piano met het stuk Vexations van Erik Satie.

Voordat Flor naar het Conservatorium ging, studeerde zij (klinische) psychologie in Groningen (RUG, afgestudeerd 1981) en werkte enige jaren als docent gespreksvoering aan de Rijksuniversiteit aldaar.

Presentaties

 • 1995 – heden:  Lezingen voor BUzziNG  over diverse onderwerpen.
 • 2006:  Heitor Villa-Lobos, Bach in the jungle. Presentatie over BUzziNG op het EPTA-Europe congres (Madeira), samen met Hetty Floors.
 • 2003: Piano in de Polder, over Nederlands pianomuziek van na 1945. Presentatie op materiaalbeurs van EPTA Nederland in Zaandam.
Publicaties
 • Flor Verhey. Sergej Prokofjev – Vluchtige momenten met grootmoeder en de kinderen. In: EPTA Piano Bulletin, 2013/2, p.30-35.
 • 1995 – heden: Diverse themaboekjes voor BUzziNG. Bestellen zie hier.
 • Flor Verhey. Theatrale toetsen – over verbeelding bij het pianospelen. In: EPTA Piano Bulletin, 2011/1, p. 65-72.
 • Flor Verhey, Hetty Floors. “Niet de muziek staat centraal, maar het kind.” Een ontmoeting met Magda Evertse. In: EPTA Piano Bulletin, 2010/3, p. 11-20.
 • Flor Verhey. “We moeten leren om veel meer vanuit de leerling te denken.” Interview met Jan van Harten van Kunstencentrum De Kom. In: EPTA Piano Bulletin, 2010/3, p. 84-89.
 • Hetty Floors en Flor Verhey. Bohuslav Martinů, van kerktoren tot kosmopoliet 1890-1959. In: EPTA Piano Bulletin, 2009/2, p. 39-44.
 • Flor Verhey. Met hoofd en hart. Interview met methodiekdocent Marc Pauwels. In: EPTA Piano Bulletin, 2009/2, p. 57-61.
 • Flor Verhey. Geschiedenis van het quatre-mainsspel in vogelvlucht. In: EPTA Piano Bulletin, 2008/1, p. 10-18.
 • Flor Verhey, Hetty Floors. Heitor Villa-Lobos, Bach in the jungle. In: EPTA Piano Bulletin, 2005/3, p. 41-49.
Recensies over publicaties
 • Piano in de Polder. In: Pianowereld, 2003/2, p.30. “Heel geschikt als kort overzicht van wat er na de oorlog aan moois is gecomponeerd. … Informatie die elders misschien niet zo gauw te vinden is. Alleen al de foto van een naakte Willem Breuker aan de piano maakt het waard daarvan kennis te nemen.”
 • Bohemian. In: Akkoord Magazine, 2009/aug/sept. Over Bohemian Rhapsody, kleurrijke pianomuziek uit Tsjechië, het 11e themaboekje van BUzziNG. “… met een interessante inleiding waarin land, cultuur en taal worden besproken. Een nuttig, leesbaar en leerzaam naslagwerkje.”
Interviews  
 • “Het brengt mensen echt samen.” Interview met Flor Verhey, Stichting BUzziNG. K.F. Hein Fonds, Jaarbericht 2007, p. 24-25. “Heel belangrijk is ook de ontmoeting tussen deelnemers. Zeker voor pianisten aangezien zij vrijwel altijd alleen spelen.”
 • Mirjam IJsseldijk. Stichting BUzziNG: inspirerende pianodagen voor amateurs. Gesprek met Flor Verhey en Hetty Floors. In: EPTA Piano Bulletin, 2006/1, p. 61-64. “Je ontdekt gaandeweg zoveel, je leert anders luisteren naar muziek. Ook van onze deelnemers horen we dat steeds weer: dat hun oren letterlijk zijn open gegaan.”
 • Maartje Mulckhuijse. BUzziNG laat stille snaren trillen. Interview met Hetty Floors en Flor Verhey. In: Pianowereld 2005 juni/juli, p. 40-42. “We vinden het leuk om thema’s te kiezen die op de rand van bekend gebied liggen. Iets wat je net niet ziet, zoekt of vanzelf bedenkt.”

Flor2012